Siste:

Ingen enighet om veien videre

Dagens møte i Haugalandspakken ble ikke like dramatisk som spådd på forhånd. For pengeproblemene i pakken gitt politikerne store utfordringer når de skal prioriterer hvor pengene skal brukes. Heller ikke under dagens møte i styringsgruppa ble politikerne enige.