Siste:

Andreas Thon Aasheim, spesialrådgiver i Norwwa.

Norwea ser ikke for seg utbygging i Haugaland Næringspark uten vindkraft

Det foreligger planer om storstilt utbygging Haugaland Næringspark. Med det følger et økende energibehov.

TYSVÆR: Norwea er en interesseorganisasjon med 130 medlemsbedrifter som fremmer norsk fornybar energiproduksjon. De registrerer den økende motstanden mot utbygging av vindkraft på land, men mener likevel at dette er vegen å gå for å møte fremtidens energibehov.