Siste:

Helga Rullestad er passasjer nummer 16.000.000

I dag ble passasjer nummer 16 million sluset gjennom dørene på Haugesund Lufthavn Karmøy. Dette ble behørig markert før passasjerene fikk gå om bord i Oslo-flyet.