Lottene er tilbake

Fra starten av drev lottene med det som da kunne betegnes som kvinnearbeid i forsvaret. De bidro med å utdanne kassernekokker, lagde sanitetsmateriell og militært vinterutstyr. Nå er det historie, og fra i fjor ble også menn inkludert.

HAUGESUND: Lotteforeningen er en frivillig organsasjon for de som vil gjøre en innsats innen militært beredskapsarbeid. Lørdag inviterer de få gjenværende lokale lottene til informasjonsmøte for å få liv i foreningen.