Jan Thiessen, daglig leder i Solvind Prosjekt AS
Jan Thiessen, daglig leder i Solvind Prosjekt AS

– Det er svært absurd hvordan ordføreren blåser opp til krig mot oss

Det må igjen understrekes i saken at Sigmund Lier sier ikke nei til endringer av anlegget, han sier nei til all vindkraft på land også for prosjekter med gitte tillatelser, skriver Jan Thiessen, daglig leder i Solvind Prosjekt AS i dette innlegget.

Vi opplever det som svært absurd hvordan ordføreren blåser opp til krig mot oss. Det virker lite reflektert å først be en næringsaktør å sette i gang med viktige infrastruktur-prosjekter, for å så gå til en de grader så knallhard kamp mot en liten næringsaktør. Det virker rett og slett absurd. Det som er situasjonen er at han gir oss ingen andre valg enn å be om statlig hjelp når kommunen ikke følger opp pliktene sine.

Måten han angriper NVE på synes jeg også er betenkelig. Svaret fra NVE er grundig og gir tydelige og velbegrunnede svar på merknadene som politikerene har sendt inn. Jeg tror ikke at fagmyndighetene med det politiske presset som råder for tiden tar lett på sine vedtak, det viser også saksbehandlingstiden som er blitt firedoblet. Slik jeg ser det setter Sigmund Lier i denne saken både fagmyndighetene i Oslo og også sin egen, kompetente administrasjon til side. Rådmannen har i fjor godkjent endringsforslagene i en konstruktiv og målrettet samrådsprosess, der målet har vært å utarbeide et mest mulig optimalt vindkraftanlegg med minst ulemper. Kanskje man burde ta dette til ettertanke og prøve å komme tilbake til en dialog med myndighetene og tiltakshaver?

Vi kan ikke se at argumentasjonen mot prosjektet er rimelig og det er, som alle vil forstå, ikke mulig for Solvind å skrinlegge et godkjent og svært samfunnsnyttig prosjekt. Det ville i praksis bety at vi slår oss konkurs selv. Eller at det må kjøres en rettssak med målet om at Tysvær kommune og Sigmund Lier må stå økonomisk ansvarlig for tapene vi blir påført. Det er det ingen som ønsker.

Forøvrig er det store utbyggingsplaner som vil kreve enorme mengder energi på Haugaland de neste årene, og økt forbruk vil ikke dekkes alene gjennom nye kabler. Det må faktisk produseres mer energi og det tror jeg mange er enige om at det også må skje i regionen og ikke overlates til andre.