– Dette er å kaste blår i øynene på folk

Haugesund-ordfører Arne-Christian Mohn er ikke nådig i sin kritikk etter at den bebudede takstøkningen i haugalandspakken i dag ble skrinlagt.