– Den lave ledigheten gir utfordringer for næringslivet

I Rogaland er arbeidsledigheten nå så lav at det er vanskelig å få folk med rett kompetanse til de utlyste jobbene. Det gir enkelte utfordringer for næringslivet.