Viste frem nybygget til helsepolitikerne

De lot seg imponere over nybygget til Haugesund sykehus som gradvis reiser seg. Helsekomiteen på Stortinget har på to dager besøkt alle de lokale sykehusene til Helse Fonna.