– Hima i julå?

Sigmund Lier har 11054 tysværbuer å være ordfører for. Men han ønsker seg alltid flere. Nå inviterer kommunen de som har flyttet ut hjem igjen. Til en liten sammenkomst lørdag, - eller alle helst for godt.

TYSVÆR: Og i motsetning til nabokommunen i vest har Tysvær plenty arealer igjen til tomteutbyggere.