Siste:

Tor Håkon Thomassen

– Det har vært vanskelig å ha det så uforutsigbart

Ansatte og elever ved Karmøy Voksenopplæringssenter har hatt ei drøy uke på seg til å fordøye rådmannens budsjettforslag. Men forslaget om kutt av 7 stillinger og flytting av heldagstilbudet i introduksjonsprogrammet til NAV vil ennå noen uker politisk sett være i det blå. Det gjør elevene urolige.

KARMØY: KVOS har om lag 200 elever. 15 av disse går i en klasse med arbeidsrettet opplæring, mens to klasser følger et løp der de fullfører tiårig grunnskole i løpet av to-tre år. 80 andre med særskilte behov for norskundervisning får et tilbud gjennom spesialavdelingen. For Tove Kristin Vågen som ble rammet av hjerneblødning da hun var 29 år og jobbet som lærer, har norskundervisningen her vært avgjørende. Hun mistet mye av språket sitt og måtte begynne på ny. 

– Jeg har gått her i 13 år, det tar lang tid å lære seg språket sitt på ny. For meg er det viktig å fortsette her.

I ettermiddag ligger budsjettforslaget på formannskapet sitt bord, og posisjonen legger fram sitt forslag til budsjett. 16. desember ser kommunestyret på saken.