Siste:

Frykter de må slutte på Solstein

Julia Vikene og Thomas Ekerhovd opplever mestring og trygghet i sitt daglige arbeid på Solstein. Nå frykter foreldrene deres at de vil bli flyttet til kommunens dagaktivitetstilbud "Ekta" på Vea. Bakgrunnen er rådmannens forslag om å flytte 13 kommunalt tilrettelagte arbeidsplasser fra Solstein til kommunens eget dagaktivitetstilbud som hun mener er like bra.