Siste:

Dag Olav Husås

Hva synes du om deg selv?

Nå lever vi livet utenfra og inn, – hva synes andre om meg? I stedet for å ta makten tilbake og leve livet innenfra og ut,- hva synes jeg om meg?

SPØR EKSPERTEN: Psykolog Trond Magne Hegglund snakker om selvbildet vårt og sosial angst.