Leker seg til realfagskunnskap

Det blir stadig større fokus på realfag i den norske skolen. Ved Espira Karmsund har de tatt grep for å gi barna bedre utgangspunkt.