Louise og Linnea vil aktivisere folk midt i livet

Louise og Linnea fra Frakkagjerd ungdomsskule har valgfaget innsats for andre. I høst har de satt seg fore å forbedre helsa til eldre. Nedre aldersgrense er 50 år, en alder som kanskje ikke alle vil karakterisere som "eldre". Men er du utrent og lite aktiv, har nok jentene et poeng.

TYSVÆR: Det som i alle fall er sikkert et at mange midt i livet trenger mer aktivitet. Opplegget er lagt opp som en kafe, der en trener sammen på ulike vis først og koser seg sammen med kaffe og kake etterpå. Jentene har organisert det som en elevbedrift der inntekten er øremerket fadderbarnet de har i Uganda. 

Møt dem i videoen over.