Siste:

Tor Håkon Thomassen

– Hva har dere tenkt å gjøre for å bedre kildesorteringen på skolen?

Ungene på Barn er bra-festivalen utfordret politikerne i dag. Og ordfører Arne-Christian Mohn lovet at skolene skulle få flere søppelkasser, så elevene kan kildesortere bedre.

BARN ER BRA FESTIVALEN: Se og hør mer i videoen.