Mange reaksjoner på «Evig Judas»-banner

TV Haugaland mottok mange reaksjoner på Maakebergets "Evig Judas"-banner som var myntet på Eirik Hornelands FKH-exit i vinter. Noen mener at såpass må man tåle i en så følelsesladd sport, mens andre synes tribunestuntet var forkastelig. I "FKH direkte" får du høre noen av meningsytringene.