Siste:

Dag Olav Husås

Rakel har sju barn og et hjerte med plass til 20 ekstra

Da Rakel kom til Haugesund som flyktning for 17 år siden glemte hun aldri menneskene i byen hun kom fra. Etter noen år reiste hun ned igjen til Burundi og bygde opp et barnehjem.

HAUGESUND; Haugesund føltes etter hvert som hjembyen til de sju ungene i familien til Rakel. Men de eldste glemmer aldri barndommen i Afrika, og hvor mye hverdagen har endret seg. Engasjement og nestekjærlighet har gått i arv i familien Nijimbere.

Nå reiser Rakel ned til byen Rumonge med hjelp til de 22 ungene hun har bestemt seg for å gi bedre liv.