Nå skal sikkerheten i Smedasundet på politikernes bord

En stor del av stigene som henger langs kaiene i Smedasundet er for korte, for få eller for råtne til å kunne brukes om en faller i vannet. Særlig om det er fjære sjø, da blir Smedasundet rene dødsfellen om en havner uti.

HAUGESUND: Det er stort sett bare havnevesenet og Haugesund kommune som har fungerende stiger. Sikkerheten langs sundet er med andre ord mye dårligere enn de fleste haugesundere kan forestille seg. Nå legger Høyres bystyrerepresentant Sjur Risanger saken på politikernes bord. 

– Ja, nå blir det lagt fram i formannskapet på onsdag, sier Risanger, som er rimelig sikker på at han ikke hadde klart å komme seg opp av vannet hvis ikke stigen er lang nok til å få fotfeste.