Siste:

Dag Olav Husås

Denne leiligheten spiller på lag med den som bor der

Får vi nedsatt funksjonsevne på grunn av sykdom eller skade, er det lett å bli avhengige av andre for å takle hverdagen. Med ny velferdsteknologi kan vi i større grad beholde råderett i egen liv.

SULDAL: I tilknytning til Suldal sjukeheim har kommunen investert i en leilighet, der mye er tilrettelagt for at en skal kunne klare seg selv.

Bli med inn og se.