Har hatt en eksplosjon i medlemsmassen og nå vil de bygge nytt

Da Haugalandsveggen sto klar i 2015 var det få som trodde at hallen ville bli for liten fire år senere. Siden den gang har imidlertid Haugaland klatrelag hatt en eksplosiv vekst i medlemsmassen. Nå er hallen for liten og klatrelaget drømmer om å utvide. Mer om klatrelaget får du denne utgaven av programmet "Idrettsglede".