Siste:

– Uheldig at diskusjonen er så følelsesladet

Debatten rundt etableringen av vindmøller i Tysvær pågår for fullt. Vindkraftutbygger mener debatten er for følelsesladet.