Siste:

På bedringens vei for TV Haugaland

Trass et krevende år, hvor selskapet i fjor sommer stod i fare for å gå konkurs, har TV Haugaland lykkes med en omfattende snuoperasjon og gradvis kommet tilbake i normal drift. Tallene for 2018 viser fortsatt et underskudd, men samtidig en forbedring av årsresultat og selskapets egenkapitalsituasjon.

Sommeren 2018 ble et kritisk vendepunkt for TV Haugaland, hvor det både måtte inn frisk kapital og drastiske tiltak for å sikre videre drift. Samtlige ansatte i TV Haugaland ble umiddelbart permittert med 50%, og man stod uten både administrative funksjoner og markedsressurser. Etter hvert som dette kom på plass, og inntjeningen økte, ble også de ansatte gradvis tatt inn i fulle stillinger igjen. Siden mars i år har alle ansatte vært tilbake i full jobb, og teller nå 8 årsverk, hvorav 5 i redaksjonen og 3 på marked.

Total omsetning for 2018 landet på 8,1 millioner kroner, med et driftsresultat på -286 377,- og et årsresultat på -180 672,-, en forbedring i forhold til -753 274,- i 2017. Underskuddet skyldes i hovedsak perioden før fjorårets overtagelse. Etter flere år med negative resultater, har selskapet fortsatt en negativ egenkapital, men gjennom ulike tiltak er også denne forbedret siden foregående år.

Gjennom det siste året, har TV Haugaland både gjort endringer på programkonsepter og sendeflater. Kanalen har blant annet introdusert ​“Idrettsglede”​ som viser frem breddeidretten på Haugalandet og “Gullkysten”​ som formidler aktuelle tema og bedrifter i regionen. Samtidig har kanalen gjeninnført den kjente og kjære Frokost-TV sendingen, som også vil videreutvikles gjennom høsten 2019. Alle sendinger sendes som før på lineær-TV, men også via selskapets profiler på Facebook, Youtube og Vimeo.

Siden desember 2018 har selskapet også vært tilgjengelig i en egen app for Apple TV, og har også innført en aktiv kommunikasjon via sosiale medier som sikrer bedre kontakt med både publikum og annonsører.

Endringene i programmene og utvidelse av antall sendeflater har blitt godt mottatt både blant publikum og annonsører, og bidrar til at TV Haugaland opplever en god salgsutvikling. – Så langt i år har TV Haugaland levert positive driftstall, og samtidig avklart ca 75% av budsjetterte inntekter for 2019. Vi har god tro på at selskapet skal fortsette denne utviklingen, og har et mål om å levere positive tall for året som helhet, kommenterer daglig leder Heine F. Birkeland.