Siste:

Endelig klart for åpning

Kun små detaljer gjenstår før alt er klart til veiåpning fredag. Åtte måneders arbeid har gitt i underkant av 400 meter ny vei, sykkelvei og fortau. Totalt har veiprosjektet kostet rundt 6 millioner kroner.