Siste:

Fylkesmannen kom med innsigelse, nå blir omkjøringsvegen utsatt nok en gang

Den mye omtalte omkjøringsvegen på Åkra er 11 år gammel. På papiret. Mye tyder på at den kan forbli en papirveg i mange år ennå, etter at fylkesmannen i morges leverte sin innsigelse. Det utløste både lettelse og frustrasjon på den splittede øya.

KARMØY: Det såkalte alternativ 1 som går utenom bebyggelsen og som Statens vegvesen anbefaler, er ikke førstevalget til fylkesmannen. I tillegg er det levert inn en innsigelse på manglende kompenserende tiltak i form av miljøtunnel i nordre del, og som dermed påvirker begge alternativ.

– For å ivareta sammenheng i viktig kulturlandskap med store naturverdier ved Heiavatnet, har Fylkesmannen innsigelse til manglende kompenserende tiltak i form av miljøtunnel eller annen løsning, heter det i  høringssvaret.

Få med deg ulike reaksjoner i videoen.