– Dette er å stjele fra de fattigste!

Mottar du sosialhjelp, får du ikke barnetrygd. Det har lenge vært vanlig praksis i Karmøy kommune. Rådmannen legger opp til at praksisen skal fortsette, men her vil SV ha endring.

KARMØY: Nå ser det ut til at det kan bli flertall for barnetrygd. Saken skal opp i hovedutvalg for oppvekst tirsdag. Der tar KrFs Leif Malvin Knutsen fram et forslag som, om det får flertall i kommunestyret, medfører at de som mottar sosialhjelp likevel skal få barnetrygd.

Totalt vil det koste kommunen 700.000 ut året for at sosialhjelpsmottagere i likhet med andre får barnetrygd i tillegg til annen inntekt.