Flere grunnskoleelever føler seg mobbet

For tredje året på rad stiger mobbetallene i Haugesund. Elevundersøkelsen viser at 5,4 % av grunnskoleelevene føler seg mobbet.

HAUGESUND: Det er flest femteklassinger og åttendeklassinger som melder fra om mobbing, henholdsvis 7.1 og 7 prosent. Og stikk i strid med det en gjerne skulle tro er det ikke først og fremst på sosiale medier mobbingen foregår.