Siste:

Jarl Vidar Meling

Menn får ofte et dårligere tilbud på krisesenteret enn kvinner

17 kommuner deler på plassene på krisesenteret i Haugesund og på Stord. Men det er bare rom for èn mann med barn. Samtidig tar stadig flere menn kontakt.

HAUGESUND/STORD: Det er fremdeles skambelagt å snakke om vold i nære relasjoner. For menn som er utsatt for vold fra kvinner er terskelen for å be om hjelp gjerne enda høyere. Og når de nå først tar kontakt, er det ikke sikkert det er plass til dem. Har de barn med, er det ikke mulig for dem å leke med de andre ungene på senteret, fordi tilbudet til menn og kvinner per i dag er atskilt. Dette synes de ansatte er vanskelig å håndtere. 

– Det kan føles veldig frustrerende å måtte avvise et fire år gammelt barn, fordi det ikke kan ha med seg pappa opp i lekekroken, sier Britt Helen Aasbø, daglig leder ved Krisesenteret Vest KS.

I 2017 og foregående år tok én mann i året kontakt med krisesenteret. I 2018 økte tallet til sju.