Karmøy-ektepar i økonomisk uføre etter AAP-endring

Ekteparet Scott (43) og Ingebjørg Hatfield (39) er kommet i et økonomisk uføre etter at Scott fikk store ryggproblemer. De må nå få økonomisk hjelp fra familien for å få hjulene til å gå rundt.

KARMØY: Tusenvis av nordmenn med helseproblemer er hardt rammet etter at regjeringen 1. januar 2018 strammet inn reglene for utbetaling av arbeidsavklaringspenger (AAP).

Situasjonen har ført til at mennesker som er over femti prosent arbeidsudyktige har blitt tatt ut av ordningen uten å være ferdig utredet. Samtidig er mange av disse ikke kvalifisert til å motta sosialstøtte fra NAV og faller mellom alle stoler.

Ekteparet Hatfield og deres fire barn er hardt rammet av endringene i AAP-ordningen.