Tenker du på å ta livet ditt?

Det er få av oss som våger å stille det spørsmålet, men skal vi hjelpe hverandre å overleve i tøffe perioder i livet, kan et slikt spørsmål være med å rive litt av den muren vi bygger rundt oss når livet føles uutholdelig.

HAUGESUND: For åpenhet kan redde liv. Det er budskapet i folkeopplysningskampanje Helse Fonna nå fremmer for å forebygge selvmord: Snakk om selvmordstanker. Det kan redde liv.

Selvmord er et stort folkehelseproblem. I Norge dør oppimot 600 mennesker i selvmord hvert år. Samtidig antas det at mellom 3500 og 7500 personer årlig forsøker å ta sitt eget liv. Men det er hjelp å få.

– Snakk med de nærmeste, oppfordrer Kenneth Eikeset, direktør for psykisk helsevern i Helse Fonna.

Ellers er fastlege, helsesøster på skolene eller helsestasjonen, psykolog, psykisk helse- og rustjeneste, legevakt eller psykososialt kriseteamet i kommunen første hjelpeinstans. Både fastlegen og kommunens psykolog kan henvise videre til Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk (BUP) eller Distriktspsykiatrisk senter (DPS) hvis det er behov for det.

Du er ikke alene, om du tenker at selvmord er den eneste løsningen. I løpet av livet er veldig mange av oss innom slike tanker. Helse Vest har utarbeidet nettsiden helse-vest.no/selvmord i forbindelse med kampanjen.