Siste:

Dag Olav Husås

Strøtanker i en glatt hverdag

Håvard Førland synes det er forståelig at noen vegrer seg for å sette utfor de bratteste bakkene. Hør hans fornøyelige sammenligning mellom livet og en slalombakke.