Siste:

Politiet har mottatt analyseresultater i Birgitte-saken

Politiet i Sør-Vest distrikt har sendt ut en pressemelding, etter å ha fått svar på DNA-analyser de sendte til Østerrike i 2017.

PRESSEMELDING: I forbindelse med etterforskningen av drapet på Birgitte Tengs, ble det i 2017 igangsatt et
DNA-prosjekt. Høsten 2017 ble DNA-analyser av tidligere utestet biologisk materiale og
retesting av tidligere prøver sendt til GMI i Innsbruck i Østerrike. DNA-prosjektet har vært
en omfattende, kostbar, dynamisk og tidkrevende prosess, men politiet vurderte det som
riktig å sende inn alt materiale vi mente kunne bidra til å oppklare drapet.

– Vi mottok nylig analyseresultatene, og vi går nå grundig gjennom rapporten.
Som vi har sagt tidligere, kommer vi ikke til å kommentere analyseresultatene
før vi har vurdert disse nøye og eventuelt foretatt nødvendige
etterforskningsskritt i saken, opplyser påtaleansvarlig, politiinspektør Lars Ole
Berge i Sør-Vest Politidistrikt.

Berge opplyser at dette arbeidet vil være tidkrevende, og politiet vil trolig ikke komme med
mer informasjon om analyseresultatene etterforskningen før høsten 2019.

Hovedtyngden av den øvrige etterforskningen ble utført i 2017. Politiet fulgte da opp
etterforskningsskrittene som ble anbefalt av Kripos sin såkalte Cold Case-gruppe, samt
oppgaver som etterforskningsledelsen identifiserte selv. Det har også blitt gjort fortløpende
etterforskningsskritt i 2018 og 2019, men etterforskningen har vært nedskalert i en periode i
påvente av analyseresultatene.

Siden etterforskningen startet i 2017, har det kommet inn over 160 tips. Mange av disse
kom inn i forbindelse med dokumentaren som gikk på TV2. Tipsene har fortløpende blitt
vurdert, og noen av disse har ført til etterforskningsskritt. Tipsene har imidlertid ikke ført til
noe gjennombrudd i saken.

Siden drapet skjedde, har det totalt kommet over 2100 tips i saken. Alle tipsene er
gjennomgått og fulgt opp i den grad dette har vært nødvendig og forsvarlig.