Siste:

Jarl Vidar Meling

Godt nytt for små barnehager

Nordbygdene Bondegårdsbarnehage er en av fire små barnehager i Haugesund som skal dele på et ekstra tilskudd fra staten på rundt 2,4 millioner kroner. Det kan bety en ekstra ansatt per barnehage.

HAUGESUND: I følge den nye bemanningsnormen skal det være minimum én voksen per tre barn under tre år og én voksen per seks barn over tre år. Men som alle reformer må det følge nok penger med.

I Nordbygdene har de allerede satset på flere ansatte. Men det har kostet dem dyrt.

– Vi har måttet bruke av oppsparte midler ja, seier styrer Karin Olsen.

I dag var Tom Landås (KrF), May Britt Vihovde (V) og Harald Larssen Lønning (H) på besøk i barnehagen for å overbringe nyheten.