Siste:

Høyre skal satse mer på tidlig innsats i Haugesundskolen

Flere gutter opplev problemer i møte med skolehverdagen. Det ønsker Høyre i Haugesund å gjøre noe med og lansere større satsing på tidlig innsats i Haugesundskolen.

HAUGESUND: Ved å tilpasse skolen mer mot guttene ved å ta i bruk teknologiske hjelpemidler tror lønning at frafallet blant guttene vil bli mindre.