Siste:

Omkjøringsvegen: Statens vegvesen går for det rimeligste alternativet

Statens vegvesen har regnet på det og funnet ut at alternativ 1, med den nye tofeltsvegen mellom Ådland og Veakrossen, kan bli drøye 250 millioner kroner billigere å bygge.
KARMØY: Statens vegvesen sendte i dag sitt forslag til reguleringsplan for fylkesveg 47 Åkra sør-Veakrossen til Karmøy kommune. De anbefaler det såkalte alternativ 1, som blant annet innebærer å bygge en 5,5 kilometer ny tofeltsveg mellom Ådland i sør og Veakrossen i nord. Dette alternativet koster 691 millionar 2019-kroner og har en anleggstid på 2,5 år.
 
Alternativ 2, der man følger dagens fylkesvei fra Ådland til Åkra ungdomsskole, før veien kobles videre på ved Åkra Sementstøperi, vil i følge Statens Vegvesen sine beregninger koste 945 millioner kroner og ha en planleggings- og anleggstid på fire til seks år.
 
– Alternativ 1 har lavest pris, og vi når flest mål ved å gå for denne løsningen, seier Kjetil Medhus i Statens vegvesen.