Siste:

Se det store veimøtet i Tysvær

I dag møtes veitopper og politikere i Tysværtunet for å diskutere veifremtiden på Vestlandet. Møtet ser du i videovinduet over. Selve konferansen begynner cirka 50 minutter ut i streamen.