Siste:

Fikk én million kroner til miljøaksjon

De siste årene har rundt 80 tonn med søppel blitt tatt opp fra Smedasundet. Nå belønnes arbeidet med statlige midler.

HAUGESUND: Slettaa Dykkerklubb er blitt tildelt én million kroner til prosjekter som skal rydde havbunnen for plast og annet søppel. Foruten Slettaa dykkerklubb fikk Friluftsrådet Vest penger. Totalt var det i underkant av 170 søkere på de 70 millioner kronene som var tilgjengelig.

Se reportasjen i videovinduet over.