Siste:

Jarl Vidar Meling

Forskning fra Helse Fonna kan gi rusmiddelavhengige et nytt liv

Forskning i Helse Fonna har frambrakt resultater som nå fører til endringer i behandlingstilbudet til rusmiddelavhengige. Doktorgraden får internasjonal og nasjonal oppmerksomhet.

HAUGESUND: Den ferske doktorgraden til psykologspesialist Kirsten Braatveit i Helse Fonna viser en overraskende høy forekomst av generelle lærevansker blant inneliggende rusmiddelavhengige. Generelle lærevansker slo ut hos rundt 24 prosent av deltakerne i undersøkelsen, som også viste en forekomst av psykisk utviklingshemning på åtte prosent.

Forskningen til Braatveit får allerede konsekvenser for behandlingstilbudet.

– Jeg tror dette er forskning som vil gi et gjennombrudd for en mye bedre behandling enn vi har hatt til nå, sier Geir Iversen, klinikksjef ved Haugaland A-senter.

Ved A-senteret har de allerede latt resultatene påvirke behandlingstilbudet.

Jørn Hansen, som inntil for 17 år siden selv slet med rus, jobber nå som erfaringskonsulent for IOGT. Han er ikke overrasket over tallene.

Hør mer i videoen over.