Siste:

Jarl Vidar Meling

En dag kan vi gå om bord i Skudenes og spise fiskesuppe

Sjøfartsbyer med respekt for seg selv har en god, gammel rutebåt liggende til kai. Med unntak av Haugesund. Men nå kan den gamle sjøbussen Skudenes snart pryde Smedasundet.

KARMØY: Denne kvitebåten trafikkerte en gang Skudefjorden. Fra 1957 til 1970 gikk den mellom Skudeneshavn, Kvitsøy og Stavanger, med opptil 300 personer om bord. Fem biler kunne de også heise opp på dekk.

Gamle båter i denne klassen blir ofte kjøpt av folk som bygger dem om til bobåter. Det synes både fylkesantikvaren og Magne Storesund var for galt. 

— Jeg så det som viktig at denne båten ble værende i Rogaland. Og Haugesund by trenger en båt fra gammelt av.

Så nå skal Skudenes restaureres tilbake til standarden fra – 57 og deromkring. Det ser dugnadsgjengen  lyst på. Her er det mye originalt igjen. Men ildsjelene trenger hjelp av likesinnede.

– Torsdag klokka 18.00 er det bare å møte opp her på Ytreland.

Lang tid ser de heller ikke for seg at restaureringen skal ta. Og når de er ferdige får vi kanskje en båt der vi kan gå om bord og spise fiskesuppe, ta en kaffe og nyte årgangssjøluften i messa.

Bli med om bord i videoen over.