Siste:

Få med deg det økonomiske værvarselet for Haugalandet

Konjunkturbarometeret, det som på godt norsk kan kalles et økonomisk værvarsel for landet, viser skiftende skydekke og til dels pent vær for vår region.

HAUGESUND: Verdensøkonomien er i oppsving til tross for at vi lever i en brytningstid. Optimismen rår også på Haugalandet, selv om bildet her er annerledes enn i naboregionene våre.

Og nå ansetter stadig flere bedrifter nye folk i så stor grad at markedet blir tømt for arbeidere som har kompetanse rettet mot oljenæringen og industrien. Elisabeth Lie Nilsen, leder for NAV Marked i Nord-Rogaland, har en oppfordring til bedriftene.     

– Hva med å ansette dyktige folk uten fagbrev igjen, det vi kalte hjelpearbeidere før i tida.