Siste:

«Haugesund leder vei med forbud mot gummigranulater på kunstgressbaner»

MENINGER: På årets siste bystyremøte i Haugesund, vedtok flertallet stans i all bruk av miljøskadelige gummigranulater. Men ikke alle var like glade for det.

Vi i Miljøpartiet De Grønne er veldig glad for at flertallet i koalisjonen ser alvoret i de problemene mikroplast og gummigranulater medfører, og dermed stemte for vårt forslag til budsjettet, om stans i all innfyll av gummigranulater. Forbudet gjelder for både kunstgressbaner og ballbinger som bruker kunstgress, og vårt forslag sier også noe om at fyll skal være miljøvennlig, og dermed av den biologisk nedbrytbare sorten. Altså et produkt som ikke forurenser.

Gummigranulater fra kunstgressbaner antas ifølge COWI for Miljødirektoratet, å være den nest største kilden til mikroplastutslipp. Med fokuset og alt vi vet i dag om det enorme plastproblemet, er det et viktig steg at kommunen også tar ansvar og legger føringer for å unngå plastforsøpling i kommunen vår.

Mandal kommune la inn forbud mot gummigranulater allerede i februar 2017, og flere kommuner og idrettslag følger etter. Miljødirektoratet og mange andre krefter ønsker nå forbud mot gummigranulater. Et nasjonalt forbud er nok ikke langt unna. Alternativer som sand, kork og kokosfibre, et avfallsprodukt fra kokosindustrien, er noen av alternativene. Men at Haugesund nå er en av de kommunene som også vil lede vei, skal vi være stolte over. Da bidrar vi til endring i riktig retning.

Så er det dessverre ikke så overraskende at Haugesunds avis gjentatte ganger fronter de kreftene som er skeptiske til vedtaket, fremfor å fokusere på at dette faktisk er et viktig tiltak i riktig retning. Et vedtak som vil gavne mest og flest, ikke bare idretten. Som jeg skrev i et innlegg nylig før vedtaket, må idretten også være med å ta ansvar for å bekjempe plastforsøpling.

Både Haugar og Djerv 1919 uttaler til Haugesunds avis at de er skeptiske til vedtaket. Det er trist. Man skulle ønske at de var mer opplyste om problemene med de plastutfordringene vi har i dag, og litt mer positive til å bidra til endring. Å redusere utslipp er ikke godt nok. Det vil fortsatt forurense. Daglig leder i Haugar Roald Osmundsen sier selv at det er av mer egoistiske årsaker de er oppgitt av vedtaket. De vil jo gjerne fylle i så snart som mulig.  Idrettssjefen antyder at man ikke ser svinn i Haugesund. En av problemene med mikroplast og gummigranulater, er nettopp at det er lite synlig og vanskelig å fange opp når det er havnet i naturen. Målinger viser at det anslagsvis forsvinner mellom to til fem tonn i snitt per bane per år.

«Det er håpløst å vedta forslag uten å vite konsekvensene», siteres Høyres leder i en overskrift i Haugesunds avis. Det er jo nettopp fordi vi vet konsekvensene, det ble vedtatt. Konsekvensen for naturen, miljøet, mennesker, dyr og fremtiden generasjoner. Det veier nemlig mer enn at idretten må gjøre noe annet enn det de gjør i dag på kunstgressbaner. Det er nemlig ikke slik at alt må tilrettelegges bare for idretten. Som politikere har vi ansvar for å ta grep som gavner vårt samfunn best. Det vil si at idretten noen ganger også må tilpasse seg og ta ansvar.

Problemene med plast er så mye større enn at fotballen må legge om til nye alternativer. Å endre til miljøvennlige alternativer som ikke forurenser, er ikke så dramatisk som Haugesunds avis, deler av idretten i Haugesund og Høyre antyder. Når flertallet i bystyret i Haugesund nå er med å setter foten ned, vil vi også være med å presse frem mer miljøvennlige løsninger. Det er og skal vi være stolte av! Og det er vi sikker på at de skeptiske også vil innse, når «sjokket» har lagt seg pittelitt, og nye og bedre løsninger er på plass.

Fotballen har eksistert i noen hundre år, lenge før gummigranulatene ble tatt i bruk. Den vil helt sikkert fortsette med det, også uten plastkuler.