Siste:

Ventetiden går ned i Helse Fonna

HAUGESUND: Styret i Helse Fonna ble i dag informert om at ventetiden i helseforetaket har gått ned. Tallene som ble presentert viser i følge Helse Fonna at tidsrammen er innenfor målkravet og helt i norgestoppen.

For alle pasienter som til en hver tid venter på behandling, er ventetiden på 58 dager i gjennomsnitt. For barn og ungdom med psykiske lidelser er ventetiden 30 dager på behandling, mens for voksne i samme situasjon er det snakk om 37 dager.

Innenfor andre poliklinikker ved sykehuset er ventetiden i gjennomsnitt på 60-dager, opplyser Helse Fonna i en pressemelding.

– Vi skal innen 2021 ha mindre enn 50 dager i gjennomsnittlig ventetid. Jeg er glad for at vi er på vei mot dette målet, sier styreleder Kjell Arvid Svendsen.