haugaland-kraft-900x444

Haugaland Kraft AS integrerer Fitjar Kraftlag SA sin nettvirksomhet

NÆRINGSLIV: Ekstraordinær generalforsamling i Haugaland Kraft AS og ekstraordinært årsmøte i Fitjar Kraftlag SA vedtok henholdsvis mandag 26. november 2018 og torsdag 22. november 2018 å integrere nettvirksomheten til Fitjar Kraftlag SA inn i Haugaland Kraft.

Dette opplyser selskapene i en pressemelding. Fitjar Kraftlags eierpost på 3,4 prosent i Sunnhordland Kraftlag SKL er også en del av transaksjonen. Oppgjøret for Fitjar Kraftlags nettvirksomhet og SKL aksjene vil være i form av aksjer i Haugaland Kraft AS.

Styrkes

Partene mener at sammenslåingen vil ha en rekke positive virkninger. Forsyningssikkerhet og beredskap styrkes gjennom sammenslåingen og arbeidsplasser sikres. Alle ansatte i Fitjar Kraftlags nettvirksomhet vil bli ansatt i Haugaland Kraft Nett

– Kraftbransjen står ovenfor store strukturelle endringer og behovet for investeringer i nettet er store i de kommende år, uttaler konsernsjef i Haugaland Kraft, Olav Linga.

Han peker på at integreringen av nettet inn i Haugaland Kraft vil sikre og styrke både regionalnettet og distribusjonsnettet. Haugaland Kraft vil også tilføre regionalnettsoppgaver og tilsynsoppgaver til Fitjar, som igjen vil trygge arbeidsplasser og kompetansemiljøet i området.

Billigere nettleie

For strømkundene på Fitjar vil overgangen til Haugaland Kraft bety en reduksjon i nettleien på mellom 5.000 til 6.000 kroner årlig. Totalt vil kundene spare mellom 10-12 millioner kroner, opplyser selskapet.

– Den nye energiloven krever større skille mellom kraftproduksjon, annen virksomhet og nettdrift i kraftselskap, noe som gjør det vanskelig for Fitjar Kraftlag å drive som før. I tillegg til stadig nye krav og endringer i rammevilkår fra NVE, samt endringer og trender i samfunnet og bransjen ellers, blir det mer og mer krevende for hvert år som går, opplyser Haugaland Kraft.

Integreringen vil bli gjennomført med virkning fra 1. januar 2019.