Leder av NAV Marked Nord-Rogaland, Elisabeth Lie Nilsen.
Leder av NAV Marked Nord-Rogaland, Elisabeth Lie Nilsen.

Arbeidsledigheten faller saktere på Haugalandet enn i sør-fylket

ARBEIDSLIV: Tall som i dag legges frem av NAV Marked Nord-Rogaland viser at det i oktober var 430 færre personer på Haugalandet som var arbeidsledig sammenlignet med samme periode i fjor.

Oversikten viser at Haugesund igjen er blant kommunene i Rogaland med høyest ledighet. I følge NAV sine tall er det kun Sola og Stavanger som nå har høyre andel helt ledige, med 2,8 prosent, mens Haugesund og Sandnes ligger helt likt med 2,7 prosent.

– Når vi sammenligner kommunene sør- og nord for Boknafjorden, ser man at ledigheten synker med høyere tempo i hos de fleste i sør enn for kommunene nord for Boknafjorden. Det ser dermed ut til at vi nærmer oss mer en normaltilstand slik vi hadde det før oljekrisen – altså at Haugesund ligger høyt på «ledighetstronen» i fylket, sier leder av NAV Marked Nord-Rogaland, Elisabeth Lie Nilsen.

 Bruttoledigheten – de som er helt ledige pluss de på tiltak:

 Haugesund: 3,5% bruttoledighet

Rogaland: 3,1% bruttoledighet

Karmøy: 2,6% bruttoledighet

Vindafjord: 2,3% bruttoledighet  

Tysvær: 1,9 % bruttoledighet

Sauda: 1,9% bruttoledighet

Suldal: 1,1% bruttoledighet  

Utsira og Bokn: (Oppgis ikke – lave tall)