Bjørg Kristin Selvik, prorektor for utdanning ved Høgskulen på Vestlandet
Fotograf: Siv Birgitta Systad
Bjørg Kristin Selvik, prorektor for utdanning ved Høgskulen på Vestlandet Fotograf: Siv Birgitta Systad

Hovedopptaket er klart – populært å bli sykepleier i Haugesund

UTDANNING: Sykepleierstudiet i Haugesund er blant de mest populære studiene ved Høgskulen på Vestlandet og har høy poenggrense og lang venteliste. Nautikkstudiet er det også vanskelig å komme inn på, viser årets hovedopptak for Høgskulen på Vestlandet – campus Haugesund.

Tallene som ble presentert i dag viser samtidig at utdanning innen økonomi og administrasjon har solide søkertall, mens ingeniørfagene fortsatt har flere ledige studieplasser.

– Selv om vi har gode søkertall på mange av studiene på campus Haugesund, har vi en nedgang i tallet på førstevalgsøkere. Dette skal vi se nærmere på for å finne tiltak som kan snu tendensen, sier prorektor for utdanning ved HVL, Bjørg Kristin Selvik.

De totale tallene viser at høgskolen hevder seg bra nasjonalt i konkurransen om søkerne.

– Vi har flere søkere enn i fjor og har om lag like stor andel av totale søkere til høyere utdanning, selv om HVL bare er vel ett år gammel, sier Selvik.

Populært med helse

Trenden lokalt viser seg å være den samme som på landsbasis. Helse- og sosialfagene blir stadig mer populære, og her fins det høye poenggrenser og lange ventelister. Det er også god interesse for barnehagelærer- og grunnskolelærerutdanningene. Studiene innenfor ingeniør- og naturvitenskap har samlet sett en økning, samtidig som tallene varierer mellom de ulike fagretningene. Innenfor økonomi og samfunnsvitenskap kan HVL gi flere tilbud enn i fjor.

– Vi vet at det fortsatt finnes kvalifiserte søkere som står uten tilbud. Og selv om vi har gode søkertall, er det ennå mulig å bli student hos oss, sier Selvik.