Arkivfoto: Scanpix
Arkivfoto: Scanpix

Tappet konto til stesønn – må sone fengselsstraff

En kvinne er i Haugaland Tingrett dømt til fengsel i 90 dager, hvorav 45 dager betinget for å ha tappet stesønnens konto for over 250.000 kroner over en 10-års periode.

Kvinnen skal ha disponert kontoen og forklarte i retten at pengene blant annet gikk til å dekke kredittkortgjeld.

Da saken var oppe i Haugaland Tingrett gav kvinnen en uforbeholden tilståelse. Likevel mener retten at det er på sin plass med en streng dom i saken.

– «Underslaget siktede har begått er å anse som grovt, særlig pga beløpets størrelse og at det foreligger misbruk av et særlig tillitsforhold», heter det i dommen.

Kvinnen har betalt tilbake 141.000 kroner av beløpet og er i retten dømt til å overføre 113.00 kroner i erstatning til stesønnen.