Finn Helge Quist.
Finn Helge Quist.

– Gå av Bent Høie

* GÅ AV BENT HØIE
* DU KOMMER MED MENINGSLØSE MOT-ARGUMENTER

Jeg ser i pressen, at du helseminister Bent Høie har to innsigelser mot forslaget du avviser. Jeg møter deg til debatt når som helst om disse punktene.

LIKEBEHANDLING AV PASIENTER

Jeg ser at du argumenterer mot forslaget, med den begrunnelse at det strider mot prinsippet om «likebehandling av pasienter».
Det er noen åpenbare brister i din argumentasjon :

LOGISK BRIST NR 1.

Forslaget jeg la på bordet omfatter «ALLE livstruende diagnoser», og ikke bare kreftmedisiner. Forslaget er utformet slik, nettopp for å sikre likebehandling av alle pasienter, uten unntak.

Ditt mot-forslag derimot, baserer seg på bruk av «unntaks-bestemmelser». Unntak er synonymt med «noen få heldige utvalgte, men ikke alle».

Følgelig er det du med din feilslåtte medisin-politikk som står for forskjellsbehandlingen, og ikke meg.

Det er så definitivt ikke meg som står for forskjellsbehandlingen, siden jeg legger frem løsninger for alle (!) pasienter med livstruende diagnoser (ikke kun kreft),

LOGISK BRIST NR 2.

Ditt andre argument mot forslaget retter seg inn mot finansieringen av forslaget.

Du hevder:
«Forslaget vil svekke myndighetenes forhandlingsposisjon, og gi dyrere medisiner.

For meg fremstår dette ikke som logisk forankret argumentasjon, all den tid at forslaget er utformet slik, at den finansielle risiko flyttes over på legemiddelindustrien. Og desto lengre forhandlingene pågår, desto mer risiko/kostnader flyttes over på industrien. Det er industrien som vil blø hvis de er sene med å sende inn dokumentasjon eller om de legger så høye pristilbud på bordet at Nye Metoder ikke kan godkjenne medikamentet.

Jeg er så definitivt ingen venn av legemiddel-industrien. Men når de nå later til å ville forhandle om å ta størstedelen av den finansielle risiko, faller hele din argumentasjons-rekke sammen også på dette punkt.

GÅ AV BENT!
Jeg syns dine argumenter er meget tynne om om jeg skal uttrykke meg forsiktig.

Og tross alt:
Jeg ba deg ikke (!) innføre ordningen, men utrede den ved å sette ned et bredt utvalg, med representanter fra myndighetene, industrien og fagpersonell (leger). Selv det ville du ikke. Jeg kan vanskelig se, at det å utrede en ordning, hadde kostet deg så mye.

I en så alvorlig sak som dette, hvor mennesker dør siden de ikke får samme medisiner som dansker og svensker, bør man snu hver en stein. Men også her feiler du.

Når jeg ser dine argumenter for å avslå en utredning, og når vi vet hvor desperat denne saken trenger en løsning, til beste for fortvilte pasienter og pårørende, syns jeg du skal gjøre kreftsaken en tjeneste ved å tre til side.