Styremedlem, Jan Ove Ekeberg og den nye TV Haugaland-eieren Heine F. Birkeland.
Styremedlem, Jan Ove Ekeberg og den nye TV Haugaland-eieren Heine F. Birkeland.

TV Haugaland har fått ny eier

NYE EIERE: I ettermiddag ble det klart at Heine F. Birkeland har kjøpt FKH sin aksjepost i Haugaland Media AS og blir dermed største eier i TV Haugaland. Dette skjer samtidig med at alle ansatte har fått tilbud om å gå inn på eiersiden, og bidra til å sikre sin arbeidsplass opplyser Birkeland i en pressemelding.

– Jeg har fulgt utviklingen i TV Haugaland både som publikum, samarbeidspartner og i senere år også som styremedlem. Jeg er imponert over den kvaliteten og kompetansen som er bygd opp i selskapet, og den innsatsen som legges ned av de ansatte for å produsere godt.

– Jeg har også enorm respekt for den innsats som er lagt ned av tidligere eiere, og de senere år mer og mer av FKH og Ole Henrik Nesheim og ser det som en stor tillitserklæring at vi nå får mulighet til å bygge videre på TV Haugaland, sier han. 

– Klokketro på kanalen

Birkeland opplyser at den nye medieorganisasjonen fortsatt er under utvikling, og det vil være en glidende overgang mellom arbeidsoppgaver som tidligere har vært fordelt i en felles organisasjon.

Jarl Vidar Meling er tillitsvalgt for de ansatte, og har jobbet hardt for å finne en god løsning for arbeidsplassen sin.

– Det gjenstår fortsatt mye arbeid før vi er i mål med alle detaljer for TV Haugaland, men nå har vi regien og vi har klokkertro på kanalen og veien videre, konstaterer Meling.

Overtar redaktøransvaret

Reporter i TV Haugaland, Karen Hesseberg overtar rollen som redaktør for TV Haugaland, med en glidende overgang i roller og oppgaver med Øystein Merkesvik.

Lettelse

Avtroppende styreformann, Eirik Opedal, er for tiden på ferie i utlandet, men har fulgt prosessen tett de siste dagene. Han legger ikke skjul på at han er lettet over sakens utvikling.

– Vi er svært glade for å ha funnet god løsning for TV Haugaland. Dette er engasjerte og dedikerte eiere som har lagt frem troverdige målsettinger for den nye satsingen. Vi ønsker dem lykke til med det forestående arbeidet, og ser frem til å fortsette det gode samarbeidet med TV Haugaland, konstaterer Opedal.