.v.: Tor Jakob Bjørndal, Anne Birgitte B. Ruus, Jon Erik Strand og Lisbeth Skilhagen Haaheim er alle diakoner i byens tre menigheter. I sommer blir de ofte å finne på Diakonibenken utenfor Vår Frelsers kirke. Foto: Den norske kirke i Haugesund
.v.: Tor Jakob Bjørndal, Anne Birgitte B. Ruus, Jon Erik Strand og Lisbeth Skilhagen Haaheim er alle diakoner i byens tre menigheter. I sommer blir de ofte å finne på Diakonibenken utenfor Vår Frelsers kirke. Foto: Den norske kirke i Haugesund

– Vi er tilgjengelige for samtaler

HAUGESUND: Menighetene i Haugesund har denne sommeren inngått et turnus-samarbeid slik at det til enhver tid er en diakon på jobb i byen.

De holder åpent i Vår Frelsers kirke tirsdager og torsdager fra 11.00-13.00, slik at den som ønsker det har mulighet for en samtale, enten på Diakonibenken utenfor kirken eller inne i kirken.

Uke 30 og 32 er ikke kirken betjent av diakoner, men hele resten av sommeren finner man en diakon med snipp (den hvite kragen øverst i skjorta) lett synlig i eller utenfor kirka disse dagen.

– Vi er tilgjengelige for samtaler som oppstår der og da, eller man kan avtale et tidspunkt, forteller Anne Birgitte Bødtker Ruus, som er diakon i Rossabø menighet.

– I praksis betyr dette at Vår Frelsers kirke vil være åpen omtrent hele sommeren, sier Bødtker Ruus.

Onsdagene besøker diakonene sykehjemmene, slik at alle får et besøk i løpet av sommeren med andakt og mulighet for samtale. Diakonene betjener også Sentrum bo- og behandlingssenter der det er mange alvorlige syke, og som står litt i en særstilling når det gjelder tett oppfølging fra diakonene.