Nå er Rådhuset som første enhet i kommunen miljøsertifisert med Miljøfyrtårn. Fra venstre: Bjørn Erik Davidsen, bystyrerepresentant for MDG Haugesund, Ordfører Arne Christian Mohn, Rådmannen, Ole Bernt Thorbjørnsen, og Styreleder og bystyrerepresentant for MDG Haugesund, Nini Hæggernes. Foto: Svein Erik Indbjo
Nå er Rådhuset som første enhet i kommunen miljøsertifisert med Miljøfyrtårn. Fra venstre: Bjørn Erik Davidsen, bystyrerepresentant for MDG Haugesund, Ordfører Arne Christian Mohn, Rådmannen, Ole Bernt Thorbjørnsen, og Styreleder og bystyrerepresentant for MDG Haugesund, Nini Hæggernes. Foto: Svein Erik Indbjo

Nå blir det miljøstyring i Haugesund kommune

«Det var et historiske sus over siste bystyremøte før sommeren. Da ble nemlig rådhuset, som den første i rekken av kommunens enheter, miljøsertifisert. Haugesund kommune har aldri vært grønnere», skriver bystyrerepresentant i Haugesund for MDG Nini Hæggernes i dette leserinnlegget.

LESERINNLEGG: Miljøpartiet De grønne var spesielt glad da ordfører Arne-Christian Mohn overrakte miljøfyrtårndiplomet til rådmann Ole Bernt Thorbjørnsen under bystyremøtet. Miljøstyring i kommunen er nemlig en av kravene vi i MDG stilte i samarbeidsavtalen med koalisjonen. Og nå har altså den første enheten i kommunen innført miljøstyringssystem – eller miljøledelse som det også kalles på fagspråket. Det vil si at miljøarbeidet inngår i den øverste ledelsens overordnede ansvar. Et viktig grunnlag for godt miljø- og klimaarbeid i Haugesund kommune.

Gode miljøtiltak er i tillegg bedre for økonomien, både på kort og på lang sikt. I avtalen er det også vedtatt å innføre Miljøledelse ISO 14001. Et system som går dypere og kan spare kommunen for millioner, ved blant annet å kutte der det er størst miljø- og klimapåvirkning.

Rådhuset er som den første enhet i kommunen sertifisert som arbeidsplass, men også som hovedkontor for alle enheter som skal miljøfyrtårnsertifiseres framover. Neste enhet ut er etter planen barnehagene. Da vil barna samtidig kunne ta del i, og lære om, kildesortering og andre gode miljøtiltak som de velger å innføre i hverdagen i barnehagene.

Kontinuerlig miljøarbeid

På rådhuset er det nå slutt på engangsprodukter og plast, kildesortering er på plass, og jammen ble det også servert et vegetartilbud ved siste bystyret før sommeren. Blant andre tiltak har man også utarbeidet reisepolicy og laget et eget rom for digitale møter for å redusere reiseaktiviteter.

Men både rådhuset, og etter hvert de underliggende enhetene, skal med egne miljøfyrtårnansvarlige jobbe kontinuerlig med å planlegge og gjennomføre nye miljøtiltak, samt gjøre opp status for sine miljøprestasjoner i en årlig klima- og miljørapport. Det gir de ulike avdelingene en grafisk oversikt som måler effekten av miljøtiltakene, for å kunne sette nye miljømål, forbedre miljøprestasjonene – og skape lønnsomme resultater. Resertifisering foregår hvert tredje år, og innebærer at både hovedkontor og underliggende enheter kan vise at de oppfyller kriteriene de sertifiseres etter.

Å gå fra det som så å si var null miljøfokus i kommunen, før vi for første gang kom inn i bystyret ved forrige kommunevalg, til der vi er nå, gjør oss i De Grønne både stolt og glad. Skal man være framtidsrettet med genuin omtanke for dem som skal leve her etter oss, og samtidig være økonomisk forsvarlig, er vi politikere nødt til å sette i gang gode miljø- og klimatiltak. Det gjør vi nå – i godt samarbeid med koalisjonen, rådmannen og administrasjonen.