Foto: Westcon
Foto: Westcon

Konsernsjefen i Westcon gir seg

NÆRINGSLIV: – Konsernsjef Arne Birkeland i Westcon Group ønsker å fratre stillingen for å forfølge nye muligheter utenfor konsernet.

Dette melder selskapet i en pressemelding onsdag morgen.

Arne Birkeland har ledet Westcon Group siden høsten 2013, og har nå meddelt at han nå ønsker å fratre sin stilling. Han vil fortsette i jobben frem til ny konsernsjef er på plass.

– Jeg har fått ny jobb, og slutter hos Westcon fordi jeg ønsket nye utfordringer og fikk muligheten til det nå, sier Birkeland til Medvind24.

Han legger ikke skjul på at det er en krevende jobb han nå forlater.

– Når riggmarkedet er blitt som det er blitt, er det en utfordrende tid for Westcon. Det er blitt lavere volum med færre rigger, og omfanget av prosjektaktivitet på riggene er blitt mindre. Dette er utfordringer som konsernet, og ikke minst Yards, har jobbet mye med og fremdeles må konsentrere seg om fremover, sier han til næringsportalen.

– Store muligheter

Til tross for utfordringer i riggmarkedet, mener Birkeland at Westcon nå står bredere i markedet, og dermed har andre muligheter nå enn for noen år tilbake.

– Westcon har investert i en rekke initiativ utenfor riggverdenen, som jeg mener har store muligheter, som blant annet satsingen på nybygg av skip, og Westcon Power & Automation sine grønne løsninger for skipsindustrien. Videre har Westcon Løfteteknikk fått fotfeste hos kunder vindkraft og Westcon Olvondo/subsea-satsingen har mange spennende ting på gang, sier Birkeland.